Алфа банка

classic Classic list List threaded Threaded
11 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Алфа банка

до Токија
Алфа банка је током 2007. и 2008. године код стамбених кредита индексираних у швајцарским францима зарачунавала нижу маржу у односу на стамбене кредите индексиране у еврима (погледати Напомене уз финансијске извештаје за ове године на сајту банке). Наведено је, уз либор нижи од еурибора, каматну стопу на кредите индексиране у швајцарским францима учинило значајно нижим.
Последица је био значајни раст броја стамбених кредита индексираних у швајцарским францима у портфељу Алфа банке у 2007. и 2008,  а што се може проверити подношењем захтева НКОСК о броју осигураних стамбених кредита ове банке по валутама у периоду 2005-2011 (НКОСК је дужна да на захтев одговори у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја).  
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Алфа банка

до Токија
На сајту централе Алфа банке https://www.alpha.gr/page/default.asp?la=2&id=5 у одељку About Alpha Bank: The Bank: Distinctions:  се, између осталог, налазе и подаци о успешности Алфа банке у предвиђању кретања курсева светских валута из којих произилази да су у томе заиста добри. Подаци су за период 2010-2016 година, док се подаци о ранијим годинама могу наћи Homepage: Investor Relations: Annual Reports of Alpha Bank . У периоду  2006-2008 година Алфа банка је одлично предвиђала кретање девизних курсева (2006 – 1. место, 2007 – 2. место, 2008 – 2. место у светским оквирима по оцени Ројтерса) – видети Business Review 2006 стр 57, Business Review 2007 стр 52 и Business Review 2008 стр 52. И у исто време одобравају стамбене кредите индексиране у швајцарским францима са нижим маржама него код кредита у еврима.  
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Алфа банка

до Токија
In reply to this post by до Токија
Пре пар дана је у медијима http://www.danas.rs/ekonomija.4.html?news_id=335204&title=AIK%2c+Komercijalna+banka+i+Sosijete+%c5%beeneral+kupuju+Alfa+banku 
објављено да Алфа банку преузимају АИК банка (пре свега некретнине), Комерцијална банка (пословање са привредом) и Сосиете женерал банка (пословање са становништво Алфа банке). До данас та вест није демантована. Једна од последица овог преузимања ће вероватно бити отказ за већину запослених Алфа банке. Жао ми је тих људи иако ми је стамбени кредит који имам омча око врата. Сигуран сам да за највећи број њих посао коју су радили није био лак, да је било притисак, уцена, мобинга и ко зна чега још.
Позивам све њих (садашње и бивше запослене Алфа банке) који имају било какве информације/доказе који нам могу помоћи да докажемо ништавост уговора о стамбеним кредитима у швајцарским францима, да исте доставе центру или објаве на овом форуму.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Алфа банка

до Токија
In reply to this post by до Токија
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Алфа банка

до Токија
In reply to this post by до Токија
Алфа банка са Кипра је кажњена од стране тамошње Канцеларије за конкуренцију и заштиту потрошача због пословне праксе везане за кредите индексиране у швајцарским францима. Више о томе можете прочитати на:
http://www.news.cyprus-property-buyers.com/2016/11/15/alpha-bank-cyprus-fined-quarter-million/id=00151801   
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Алфа банка

до Токија
In reply to this post by до Токија
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Алфа банка

до Токија
На АПР је објављен састав Управног и Извршног одбора Јубанке ад Београд (матични број: 07736681). Основна промена у односу на претходни менаџмент (Алфа банке) је да су Грке заменили руководиоци из МК групе. Чланови УО су: Душан Радичевић (председник), Мирољуб Хаџић, Илија Дражић, Владимир Гаврић и Александар Милинковић. Чланови ИО су Александра Ердоглија (председник), Бранка Дамњановић и Бранко Поповић.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Алфа банка

Gordan
Imam kredit u CHF kod njih. Da li ce se nesto menjati sada s obzirom na promenu vlasnistva i imena banke? Ima li neko ikakvu informaciju?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Алфа банка

до Токија
Гордане,
мислим да ћемо за промену морати сами да се изборимо.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Алфа банка

до Токија
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Алфа банка

до Токија
За разлику од остатка стамбених кредита Алфа банке који су пренети на Сосиете банку, стамбени кредити у ЦХФ су остали у АИК банци