KRIVICA!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

KRIVICA!

Sanja
Ovo je samo deo dokaza koje skupljamo za dokazivanje krivice odgovornih lica po bankama. Niko nece ostati postedjen, od najnizih sluzbenika preko clanova Izvrsnih odbora do celokupne uprave, bili oni u nasoj zamlji trenutno ili u svojim maticnim drzavama.

"Po imenima navodim odgovorna lica filijale Piraeus banke a.d. Beograd, Mirjevo, i to:

Veljka Radulovića, direktora filijale
Zorana Jovanovića, kontrolora

Koji moju suprugu kao korisnika i mene kao solidarnog dužnika pre zaključenja   Ugovora o stambenom kreditu br. XXXXXXXXXXXXXXXX od  XX.02.2008.godine, nisu informisali o rizicima kakav finansijski proizvod uzimamo, da možemo dugovati 3 puta više nego što smo pozajmili novca po osnovu kredita, da nikad nećemo moći da vratimo kredit, jer su nam ugovor o kreditu tek pokazali kada smo zaključili ugovor o kupoprodaji stana sa prodavce, ne i ranije, niti su nam dozvolili, upoznali nas sa odredbma ugovora o kreditu, već iskoristili naše neznanje, stanje nužde i ljudske potrebe da rešimo stambeno pitanje, te nas na najgrublji način obmanuli i prevarili.

Ova lica rade ili su radila za krimianlni pravni subjekt Piraues banku Beograd, i izvršavali su naloge njima nadredjenih, u nameri da opljačkaju, obmanu i klijente dovedu do finansijske i moralne propasti. Oni nisu bili ni obučeni da prezentuju, niti su prezentovali uslove i upoznavali o posledicama uslova kredita, već delovali u korist krimanalne organizacije, pa su se tim  čineom svesno ili nesveno stavili na stranu lopova i kriminalaca, te pokazali da su moralne ništarije i lopovi i prevaranti kao i nihovi poslodavci i nalogodavci.

Molim da se u krivičnu prijavu, uvrste i navedena lica."

Obavestavajte nas i dalje od licima odgovornim za propast koju su nam nametnuli!!!