NBS i njina jalavost. TNP

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

NBS i njina jalavost. TNP

Ljuba kg
Pre  4 godine  od kontrole banaka NBS sam tražio da intervenišu kod V.B. i kazne ih jer Opšte uslove poslovanja fizičkih lica nisu uskladili sa ZZKFU.Evo VB objavila ponovo iste , neusklađene.
Ispade da se komunikacija  preko fiksnog telefona kojom mi NN lica saopštavaju i iznos potraživanja može reprodukovati.Član 9. o.u. p.f. l. V.B.

Obaveštavanje Klijenta putem trajnog nosača podataka
smatra se obaveštenje poslato Klijentu putem
elektornske pošte (e-mail) odnosno putem sms poruke,
na e-mail adresu odnosno broj telefona koji je Klijent
naveo Banci kao svoju e-mail adresu odnosno broj
telefona koji će biti dostupan Banci u toku čitavog
trajanja ugovornog odnosa, a što će ugovorne strane
smatrati uredno dostavljenim obaveštenjem.

ZZKFU

23) трајни носач (трајни медијум) јесте средство које кориснику омогућава да сачува
податке који се односе на њега, да тим подацима приступи и да их репродукује у неизмењеном
облику у периоду који одговара сврси чувања;
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: NBS i njina jalavost. TNP

до Токија