Zar mamuzom na staricu ( nisu chf , ali sam morao da objavim)

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Zar mamuzom na staricu ( nisu chf , ali sam morao da objavim)

ljuba3_kg
Ukratko
 Zaposlena na šalteru ( nakon konsultacija sa šefom )  Direktne banke ( ona koja ne jaše) u Kg me  je pre 15 dana ispratila rečima   Više ne dolazite u ovu banku , dok vaša majka ( 94 god ) ne izvadi novu važeću ličnu kartu.

Godinama podižem njenu penziju sa ovlaščenjem potpisanim u  banci  i svojom važečom l.k. Ona je klijent barem 50 godina na istoj lokaciji , samo što je banka 5 puta menjala naziv.Ko zna kakav je njen ugovor i gde je.U svakom slučaju ispunila je sve obaveze po ugovoru.( nije menjala nikakve podatke pa ni l.k. izdatu pre 30 tak godina na kojoj piše trajno)

Uputio sam centrali pitanje po kom osnovu je ucenjuju da bude poslušni građanin dršave i da argumentuju svoje zahteve. Danas mi odgovorili  da  uopšteni neimenovani propisi i zakoni  im  nalažu da imaju ažurnu dokumentaciju svojih klijenata pa i imeđu ostalog i kopiju važeće l.k. Sraman odgovor , čak i kada pare nisu u pitanju.Nemaju ni poštovanja prema lojalnom klijentu koji ima više klijentskog staža nego bilo koji direktor banke godina.Da ne pomenu  ni  naziv zakona  a kamoli član koji će  njihov zahtev dovesti u vezu sa ugovornim obavezama i OUP.

Ova njihova obaveza mi liči da je iz zakona o Pranju novca...  Koji ima  takav član  koji  je  u suprotnosti sa Zakonomom o zaštiti  ličnih podataka a i koji ne bi trebalo  da se  odnosi  na  najprostije din. tekuće račune  gde se  ne  pominju  egzotična  ostrva  i  ogromne sume.Pitam samo  koliko lukavstva su primenili  samo da klijenta  navedu na svoje vode.Po svaku cenu , uprkos njenim godinama. Plašim se  samo da joj ne zatvore račun iz hira , jer moja  majka  ne  želi svoje  bore  pred  objektiv.U utorak idem da podignem zaostalu penziju kod  iste  službenice pa će da vidimo. Pitam se samo da li bi mi službenica isto rekla da dolazim da platim ratu kredita  i šta  bi  smo onda  . Kakvo licemerje.Tada im ne bi bila važna ta obaveza da imaju kopiju važeće l.k  . I uopšte im ne smeta što u prezimenu klijenta  umesto slova ć , godinama stoji kvačica , u izvodu  .Valjda  nemaju obavezu da imaju ažurirana i tačna prezimena.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Zar mamuzom na staricu ( nisu chf , ali sam morao da objavim)

ljuba Kg
Danas sam naterao Direktnu banku da skine mamuze.Naime kada je u jednom trenutku radnica na šalteru rekla da ne mogu uz svoju važeću l.k. i ovlaščenjem da podignem majčinu ( 1923) penziju .jer u njenom dosijeu imaju stari tip l.k tražio sam prazan list papira da u pisanoj formi tražim isplatu 1000 dinara. Ljubazna službenica je otišla kod direktora expoziture Balkan i on je skinuo mamuze. tj rekli da neće više da jašu staricu, u toj ekspozituri.