adresa NBS, obavezni elemenat svakog ugovora je NEPOSTOJEČA

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

adresa NBS, obavezni elemenat svakog ugovora je NEPOSTOJEČA

ljuba3_kg
Kako je adresa za prigovore kod Narodne banke Srbije obavezni elemenat (zzkfu) svakog ugovora nameče se i pitanje odgovornosti NBS kao i svih banaka zašto je ta adresa napisana u preko 1,000,000 ugovora   i pročitana  od strane preko 100,000 službenika banaka  u prethodnih  10 tak godina NE POSTOJEČA. Naime kada sam na adresu iz mog ugovora    Adresa Narodne banke Srbije za dostavljanje prigovora je Centar za korisnike finansijskih usluga Poštanski fah 712     pokušao da pošaljem dopis u Pošti Srbije su odbili da izvrše tu uslugu sa obrazloženjem da je adresa nepotpuna, krnja  tj. nefukcionalna pa time i ne postoječa.Pozvali su se na zakon  citiran na kraju mog posta.
Nakon toga obratio sam se e mailom NBS i od nje tražio objašnjenje , da bi mi  oni odgovorili da je adresa TAČNA.Ipak kada  sam preko njih poslao prigovor BPŠ oni su istog dana na sajtu svoju adresu učinili funkcionalnom , dodajuči BEOGRAD 11000 i o tome obavestili sve banke 5. 8. 2016..
Naravno banke svoje stare klijente nisu  putem TNP obavestile o promeni obaveznog elementa ugovora.Može im se jer iza sebe imaju Centralnu banku koja je takva kakva je.

Ovo samo navodim kao sliku naših stručnjaka  u NBS i bankara , njihovom profesionalizmu , i odnosu prema klijentima. Čak i ono što je obavezno , oni ignorišu.Molim sve koji mogu ovo da iskoriste u bespoštednoj borbi da putem tv duela , prigovora ,,, upotrebe , a naročito pravnike.

 
 UPUTSTVO ZA PRAVILNO ADRESOVAnjE I PRIPREMU POšTANSKIH POšIljAKA ZA PREDAJU JAVNOM PREDUZEčU "POšTA SRBIJE"

3.2.3. POšIljKA ADRESOVANA ZA KORISNIKA POšTANSKOG PREGRATKA Za pošiljke adresovane na poštanski pregradak potrebno je da pošiljalac navede: ime i prezime primaoca (ili naziv pravnog lica), oznaku „poštanski pregradak” ili skračenicu „PP” ispred broja poštanskog pregratka, poštanski broj i naziv pošte. Pošiljalac nije u obavezi da navede naziv naseljenog mesta, kao ni PAK odredišne pošte.

ПРАВИЛНИК О ОПШТИМ УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОШТАНСКИХ УСЛУГА

("Сл. гласник РС", бр. 24/2010, 58/2010, 2/2011, 13/2011, 65/2011, 93/2013 и 97/2015)

Адресовање поштанских пошиљака Члан 47

Пошиљалац је дужан да поштанску пошиљку адресује на начин прописан одредбама ових општих услова. На адресној страни сваке пошиљке мора бити читко и јасно исписана адреса примаоца која садржи све податке за брзу и тачну отпрему и уручење.


- пошиљке адресоване на поштански преградак, осим броја поштанског прегратка, морају садржавати пун назив или име и презиме корисника поштанског прегратка, поштански број и назив поште у којој се налази поштански преградак;
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: adresa NBS, obavezni elemenat svakog ugovora je NEPOSTOJEČA

Snežana
Danas sam baš zaglavila sa obavezama. Čim stignem proveriću da li ima mesta prekršajnoj odgovornosti odgovornog lica NBS zbog davanja netaačnog podatka, mada to nije bio zahtev za informaciju od javnog značaja, adresa jeste informacija od javnog značaja.
Mi ćemo pobediti banke, jer mi smo jaki!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: adresa NBS, obavezni elemenat svakog ugovora je NEPOSTOJEČA

ljuba3_kg
B P Š.  mi je pre 3  meseca odgovorila da je podatke za obavezni deo ugovora skinula  sa zvaničnog sajta NBS ( gde godinama nije stajao ni naziv grada niti br pošte  , što je obavezno uz p.f.). Naravno ja kao klijent znam da je taj  centar nekada bio u Užicu , a  da je zadnjih godina  NBS  deo svojih  nadležnosti delegirala nekim drugim gradovima ( recimo Kg , blokada računa..) te da je to bg , bilo bi za mene puko nagađanje.Smatram da i sve banke imaju deo odgovornosti , kao i obavezu da obaveste stare klijente o promeni.